หัวเข็มขัด

หัวเข็มขัดที่ผลิตจากทองเหลืองหล่อ จะแข็งแรงและใช้งานได้นาน

หัวเข็มขัดแบบเหล็กปั๊ม มีราคาถูก ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต

หัวเข็มขัดงานอัลลอย มีรูปแบบสวยงามทันสมัย แต่อายุใช้งานจำกัด

       
Visitors: 14,104