ห่วง

 • ห่วงกลม
 • ห่วงสามเหลี่ยม
 • ห่วงสี่เหลี่ยม
 • ห่วงครึ่งวงกลม
 • ตัวปรับเลื่อน
 • ห่วงกุญแจ

 • ห่วงกุญแจ ห่วงสองชั้น ห่วงรูด ลักษณะเป็นห่วงงานลวด2ชั้น สำหรับคล้องลูกกุญแจจะมีห่วงขนาดเล็ก9-12มม.สำหรับคล้องกระดุมนักศึกษา

 • ห่วงกลมจะมีทั้งงานลวดขด และห่วงกลมที่เป็นทองเหลืองหล่อห่วงกลมงานลวดจะมีรอยผ่า สามารถบิดง้างได้ ผลิตจากเหล็กและอลูมิเนียมมีขนาดตั้งแต่เล็กประมาณ6มม. จนถึงขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 20170605_201323.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 20170605_201822.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 14,103