ห่วงกุญแจ

ห่วงกุญแจ ห่วงสองชั้น ห่วงรูด

ลักษณะเป็นห่วงงานลวด2ชั้น สำหรับคล้องลูกกุญแจ

จะมีห่วงขนาดเล็ก9-12มม.สำหรับคล้องกระดุมนักศึกษา       

Visitors: 14,103