ตาไก่ขนาดพิเศษ

ตาไก่ขนาดเล็กเล็กพิเศษ โดยทั่วไปใช้กับงานแผงวงจรอิเล็คโทรนิคส์

หรืองานที่ต้องการความละเอียดเป็นพิเศษ

เรียกชื่อเบอร์ตาไก่ตามขนาด วัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

เบอร์ชุดแรกเป็นขนาดรูตาไก่ เบอร์ชุดหลังเป็นความยาวของขาตาไก่

เช่น 2x3 คือ ตาไก่รู2มม. ยาว3มม.


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 14,103